Projecten

Kennis delen is een enorme uitdaging. Door projecten op touw te zetten, in eigen beheer of in samenwerking met partners, komen we telkens een stapje dichter bij onze missie 'It takes a village to raise a child'. 

Onze deelwerking professionalisering in de kinderopvang is in 2022 bezig met deze projecten: 

Trofee - pedagogisch documenteren

VCOK begeleidt samen met Artevelde Hogeschool, CEGO en Wilde Zwanen een aantal kinderopvangvoorzieningen bij het duurzaam implementeren van pedagogisch documenteren in hun werking. We doen dat in het kader van Trofee, een ondersteuningsaanbod van VVSG Steunpunt Kinderopvang. 
Wil je hier meer over weten? Bekijk dan dit verhelderend filmpje. 

BOEKSTART VOOR KINDERDAGVERBLIJVEN

In februari 2020 startten Iedereen Leest en VCOK met een piloottraject dat inzette op een kwalitatieve, inspirerende leesomgeving in de kinderopvang en de samenwerking tussen Boekstart-bibliotheken en kinderdagverblijven versterkte. Tijdens dit traject ondersteunden we bibliotheken en kinderdagverblijven om hun leesomgeving vorm te geven. In 2022 zetten we dit project verder. In deze video getuigen enkele bibliotheken en kinderdagverblijven over het traject.

Onze deelwerking sociaal-cultureel volwassenenwerk werkt in 2022 aan deze projecten: 

Ouders als onderzoekers   

Ouders als onderzoekers is een participatief project waarbij ouders zelf het heft in handen nemen en hun stem laten horen over opvoedingsvraagstukken waar zij mee zitten. Ze vertrekken hierbij vanuit hun eigen kennis en ervaring op vlak van opvoeding. Onder begeleiding van procesbegeleiders en een wetenschapper, komen de ouders samen tot beleidsaanbevelingen. Hiermee zetten ze de dialoog tussen ouders, professionelen en beleidsverantwoordelijken in gang. Echte sociale actie dus!
Voor dit project werken we samen met onder andere inloopteams, samenlevingsopbouw, opvoedingswinkels, universiteiten, hogescholen, straathoekwerk, jeugddiensten,…

Heb jij een idee om Ouders als Onderzoekers in te zetten binnen jouw organisatie? Neem contact op met Ellen
Met het Agentschap Jongerenwelzijn is een publicatie gemaakt die verscheen in 2011.

RATATOUILLE   

Ratatouille is een reeks van kook- en praatateliers voor (toekomstige) ouders. We focussen op voeding en opvoeding. Er wordt samen gekookt, gegeten, bewogen en gepraat. Dit project organiseren we in buurten en wijken, in samenwerking met wijkgezondheidscentra, inloopteams, jongerenorganisaties, scholen,…
Wil je graag een Ratatouille-reeks organiseren binnen jouw organisatie? Neem contact op met Ellen.

WEEK VAN DE GROEILAMP

Sinds 2021 werd de Week van de Opvoeding omgedoopt in de Week van de Groeilamp. Elk jaar van 16 tot 23 mei laten we ons licht schijnen op 'opvoeden'. Want groot worden, dat gaat niet helemaal vanzelf.
Ouders, grootouders en andere opvoeders zorgen er elke dag voor dat kinderen opgroeien in een warme en positieve leefomgeving. Daarom steken we die week samen de groeilamp aan. Om hen in de spotlights te zetten. Omdat ze dat dubbel en dik verdienen. En even belangrijk: om hen te inspireren.
Samen met onze partners Gezinsbond en EXPOO stellen we elk jaar een boeiend activiteitenaanbod samen om de Week van de Groeilamp overal te laten oplichten.

Meer info op de website van Expoo

SPEELZAKKEN VOOR DE KAZEMATTEN

De Kazematten in Gent is een artistieke ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren. De foyer vormt het hart van dit open huis, waar iedereen welkom is, ook ouders met jonge kinderen. Samen met 4Hoog, vzw Stappen en vzw Kompas gingen we aan de slag: tijdens een participatief traject bedachten, ontwierpen en maakten we samen speelzakken die ouders kunnen uitlenen voor hun baby, peuter of kleuter. Dit deden we op basis van de Reggio Emilia methode. Het speelgoed voor de zakken werd dus helemaal zelf gemaakt, op basis van recupmateriaal.

Interesse om met jouw organisatie aan de slag te gaan met de Reggio Emilia methode? Neem contact op met Sofie

Zoek je een project uit het verleden? Kijk dan bij onze eerdere projecten