Waakzaam zorgen voor tieners

Vanuit het het oplossingsgerichte metamodel en Haim Omers opvoedingsconcepten ‘nieuwe autoriteit’ en ‘geweldloos verzet’, bieden de krachtgerichte ouderbijeenkomsten handvatten voor de dagelijkse opvoeding en de stressvolle situaties die hiermee soms gepaard gaan. Hierbij wordt de focus gelegd op begrenzing vanuit nabijheid en zorg, met voortdurende aandacht voor de positieve relatie tussen opvoeder en jongere. Waakzaam zorgen voor tieners is een uitgebreid handboek voor vormingsreeksen met ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken.

Bestel het boek bij de uitgever.


documenteren voor jonge kinderen

Pedagogisch documenteren heeft zijn wortels in Noord-Italië. Het is een manier om te werken aan kwaliteit, te reflecteren over het professionele handelen in de kinderopvang en hierover te communiceren.
Dit boek toont je stap voor stap hoe je dat doet.

Bestel het boek bij VBJK.Ouders als Onderzoekers 

Dit boek neemt de lezer mee op de (onder)zoek(s)tocht die zestig ouders, tien procesbegeleiders en zes wetenschappers in vijf onderzoeksgroepen in Vlaanderen samen ondernomen hebben. Het project Ouders als Onderzoekers beschrijft een nieuwe praktijk in opvoedingsondersteuning.

Download hier het pdf-bestand.Ik tel mee!

'Ik tel mee!' is een werkboek gemaakt door VCOK.
Het biedt praktische handvatten om kinderen vanuit een professionele rol extra ruimte te geven. De interventies zijn beschreven in het kader van ouderschapsbemiddeling maar zijn ook van toepassing in andere werkcontexten.

Bekijk hier de doorbladerbare pdf van het boek Ik tel mee!huis van het kind In-zicht

Wat is de kern een Huis van het Kind? Hoe geef je dat vorm? Hoe bouw je een netwerk uit? Met welke partners kun je samenwerken? Dit boek biedt een leidraad waarmee je zicht krijgt op de to do's in een samenwerkingsverband en helpt een gezinsondersteunend netwerk op te starten of verder uit te bouwen. Een must voor alle betrokkenen van Huizen van het Kind!

Bestel het boek bij VBJK.Ontmoeten is simpel

Ontmoetingskansen creëren tussen diverse gezinnen is mogelijk, het is zelfs wenselijk, maar het gaat niet altijd vanzelf. Dit inspiratieboek komt voort uit het doctoraatsonderzoek van Naomi Geens. Wat betekenen sociale steun, sociale cohesie en diversiteit in het dagelijks leven van gezinnen met jonge kinderen?

Bestel het boek bij VBJK.

 


webinars

Sinds 2015 organiseren we online lezingen (webinars) over opvoeden voor ouders en andere geïnteresseerden. We werken hiervoor samen met diverse partners. (bv. EXPOO, gezinsbond, sensoa, enz.) We organiseren dit ook voor professionelen in de Kinderopvang, Huizen van het kind of in het kader van bemiddeling.

De webinars zijn live te volgen
en interactief opgesteld door middel van chat. 
Achteraf zeten we vaak informatie over het besproken thema online. Bekijk het overzicht .  
                                      Ons huidige aanbod Webinars vind je hier.  
Tweehuizen-website 

Als ouders apart gaan wonen verandert het leven van kinderen. Ze komen plots in twee huizen te wonen. Op de 'tweehuizen-website' vertellen kinderen en jongeren wat ze voelen en ervaren wanneer hun ouders uiteen gaan. Ouders vinden er inspiratie om hun kind te ondersteunen en hun ouderschap goed te regelen. 

Bezoek de website tweehuizen.be.