Activiteiten

Als vormingscentrum hebben we een ruim vormingsaanbod over opvoeden en kinderopvang.

VCOK richt zich enerzijds tot professionals in de gezinsopvang, groepsopvang en buitenschoolse kinderopvang. Ons aanbod pedagogische ondersteuning voor kinderbegeleiders, teams en verantwoordelijken bestaat uit vorming, online vorming, webinars, individuele coaching, lerende netwerken, teambegeleiding en maatwerk.

Anderzijds richt VCOK zich tot een ruim publiek, in de vrije tijd. Ouders, grootouders en andere opvoeders vinden bij ons een gevarieerdaanbod van workshops, reeksen, lezingen, webinars, ouder-kind activiteiten en participatieprojecten.
Ook organisaties die werken voor ouders, grootouders en andere opvoeders kunnen een beroep doen op ons om samen een aanbod uit te werken.