We zijn het er allemaal over eens dat ouders een belangrijke rol spelen in de kinderopvang. We erkennen hen als de eerste opvoeder en een goede samenwerking tussen ouders en opvang is in het belang van zowel kinderen, gezinnen als begeleiders. Het accent in deze vorming ligt op ouderbetrokkenheid. Hoe kan je die realiseren. Welke aanpak werkt goed? Wat kan je verwachten?
Er bestaat geen beste vorm van participatie. Elk gezin, elke ouder participeert op zijn of haar manier. Samen reflecteren we over ouderparticipatie in jouw opvang. We staan stil bij het perspectief van de opvang en de kinderbegeleiders en bij de verschillende perspectieven van ouders. We zoeken samen naar actiepunten om het ouderbeleid aan te pakken vanaf de allereerste kennismaking met de ouders tot het moment dat ze samen met hun kind(eren) jouw opvang uitzwaaien.

Deze vorming kan je enkel volgen als werknemer van Paritair Comité 331. De vorming is gratis dankzij het Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector.


Dag en uur

do 29/09/22 | 09u30 -  16u00
INSCHRIJVEN

Begeleider

Jef Scheirlinck

Plaats

VCOK
Raas Van Gaverestraat 67a, 9000 Gent

Bijdrage

Gratis

Code

331-22OP2

In samenwerking met

VIVO