Kalender kinderopvang

Medewerkers en leidinggevenden in de kinderopvang kunnen individueel inschrijven voor het open aanbod van VCOK. Tijdens deze vormingen leer je bij samen met collega’s van andere voorzieningen. VCOK programmeert op geregelde tijdstippen activiteiten in eigen huis of op goed bereikbare locaties in je buurt.

Wil jij graag jouw locatie ter beschikking stellen voor het organiseren van een vorming? Dat kan ook. Wij programmeren een vorming in jouw voorziening en nodigen begeleiders en verantwoordelijken uit de buurt uit om deel te nemen aan de vorming. 

Ons aanbod

Op zoek naar een vorming op aanvraag?

ontdek hier ons aanbod

ANNULatievoorwaarden:  

  • Annulaties voor individuele vormingen moeten steeds via e-mail gemeld worden (info@vcok.be).
  • Bij annulatie door de deelnemer binnen 14 kalenderdagen voor de aanvang van de vorming wordt het inschrijvingsgeld niet teruggestort. U mag zich wel laten vervangen door een collega. Eventuele vervangingen moeten ook via e-mail doorgegeven worden (info@vcok.be). 
  • Indien VCOK de vorming moet annuleren door overmacht (bv. ziekte van de lesgever), wordt een nieuwe datum voor de vorming voorgesteld. 
  • Indien VCOK de vorming moet annuleren door onvoldoende deelnemers, wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort.