Kinderen leren niet alleen door tussenkomst van volwassenen of door zelf en samen met andere kinderen te ontdekken. Ook de fysieke omgeving waarin ze vertoeven, heeft een sterke pedagogische invloed.
In Reggio Emilia en andere Noord-Italiaanse steden spreekt men in navolging van Loris Malaguzzi over ‘ruimte en materialen als derde pedagoog voor kinderen’.
In deze vorming ontdek je door middel van foto’s en praktijkvoorbeelden uit kinderopvang, door oefeningen en analyse van de eigen praktijk de betekenis van dit idee. Je keert terug met inzichten en concrete ideeën over boeiend en minder alledaags spelmateriaal en over het inrichten van een leef- en speelruimte voor een groep kinderen.

Je krijgt nieuwe inzichten en ideeën over dimensie 5 'Omgeving'.

Praktisch:
Deze online vorming heeft 3 onderdelen:
- Een filmpje: alle deelnemers krijgen een persoonlijke link om de vorming online te bekijken op een moment dat hen het beste past. De VCOK-medewerker geeft er toelichting en inspiratie.
- Een opdrachtenfiche met verschillende opdrachten die het team zelfstandig kan doen tijdens en na het bekijken van de opname.
- Een online nabespreking op 24 maart tijdens een Zoomsessie met de VCOK-medewerker op een afgesproken tijdstip. Daarin kan je vragen stellen, extra toelichting krijgen, casussen bespreken en feedback krijgen op de uitgewerkte opdrachten en het actieplan voor de praktijk.


Dag en uur

do 17/03/22 | 09u00 -  10u00

Inschrijven

Begeleider

Annelies Roelandt

Plaats

Via internet
op je eigen pc, laptop, of tablet

Bijdrage

Standaardtarief: € 40

Code

22/0317
  ONLINE