In de buitenschoolse opvang stellen kinderen soms gedrag waar begeleiders geen raad mee weten. In deze vorming zoeken we naar vaardigheden die begeleiders kunnen inzetten om met dit gedrag om te gaan. We vertrekken vanuit een positieve kijk en benadering van kinderen.

Hoe kunnen we een klimaat scheppen dat zoveel mogelijk een negatieve sfeer en straffen vermijdt? Hoe kunnen we zorgen voor een goede structuur, duidelijke regels en afspraken ...? We staan stil bij het belang van sociale vaardigheden bij kinderen en het uiten van gevoelens.

Samen zoeken we hoe we deze pedagogische principes kunnen gebruiken in de buitenschoolse kinderopvang.Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: