Vormingstraject voor begeleiders in kleuteropvang met kwaliteitslabel

In kleuteropvang met kwaliteitslabel moet minstens 80% van de medewerkers opleiding of vorming gevolgd hebben over verschillende competenties. Dit traject gaat via verschillende modules in op al deze competenties. Elke module focust op bepaalde competenties. Je kan het volledige traject aanvragen (12,5 dag) of kiezen voor aparte modules.
- Introductiemodule (2 dagen, verplicht om ook andere modules te kunnen volgen): inleiding op alle competenties uit het kwaliteitslabel
- Module ‘Spelen met kinderen’ (3,5 dag): focus op de competenties zorg- en speelmogelijkheden bieden, positief omgaan met diversiteit, reflecteren over de werking en meewerken aan verbetering
- Module ‘Pedagogisch handelen’ (3,5 dag): focus op de competenties zorg- en speelmogelijkheden bieden, positief omgaan met diversiteit, reflecteren over de werking en meewerken aan verbetering
- Module ‘Samenwerken’ (3,5 dag): focus op de competenties samenwerken met ouders en met hen communiceren over het kind, samenwerken met collega’s, samenwerken met de buurt en lokale partners, positief omgaan met diversiteit, reflecteren over de werking en meewerken aan verbetering

Het doelpubliek van dit opleidingstraject zijn begeleiders die werken in of tewerkgesteld zullen worden in kleuteropvang die het kwaliteitslabel kleuteropvang wil behalen en/of behouden. Ook voor schoolopvang (met of zonder kwaliteitslabel) is dit aanbod geschikt. Bij elke module zijn er opdracht voor de praktijk waarbij de deelnemers het geleerde kunnen oefenen en toepassen in de praktijk.
De vormingsdagen kunnen we organiseren tussen 9u-9u30 en 14u30-15u, zodat de voor- en naschoolse opvang die dag indien gewenst ook kan doorgaan. Aansluitend bij het begeleidingstraject kan ook een vormingsaanbod voorzien worden voor de verantwoordelijken van de kleuteropvang.
Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: