Warme en zorgzame overgang naar school

In deze vorming denken kinderbegeleiders na over een zo warm mogelijke overgang naar de kleuterschool en buitenschoolse opvang. We doen dit vanuit het perspectief van kinderen en ouders. De overstap naar de kleuterschool kan voor hen immers erg overweldigend zijn. De manier waarop kinderopvang en school omgaan met die transitie en daarin samenwerken is erg belangrijk.
De Educare-gedachte is onze insteek: een holistische benadering waar zorg, spelen en leren met elkaar verbonden en evenwaardig zijn en waarbij het kind het uitgangspunt vormt.
Verschillende thema’s komen aan bod: partnerschap met ouders, inzetten op continuïteit, warm onthaal, zindelijkheid, … We werken vanuit wetenschappelijke inzichten en met getuigenissen uit de praktijk van kinderen, ouders en professionals. We onderzoeken de verschillen en gelijkenissen tussen school- en opvangtijd. We gaan na hoe ieder vanuit zijn eigen rol én in samenwerking kan bijdragen tot die warme overgang. Je wordt aangezet om vanuit reflectie tot concrete plannen te komen voor je eigen praktijk.Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: