Als pedagogisch coach of leidinggevende heb je de opdracht begeleiders te motiveren en te ondersteunen om een boeiend en uitdagend spelaanbod te ontwikkelen. In deze vorming krijg je tips en methodieken om samen met begeleiders leuke activiteiten en spelimpulsen te bedenken en een planning op te maken. Hoe kan je begeleiders motiveren om in te spelen op wat kinderen doen en zo het spelaanbod vergroten? Hoe breng je variatie in je dagelijks aanbod? Welke materialen zijn uitnodigend? Hoe ga je in gesprek met begeleiders over hun begeleidershouding in het begeleiden van spel? En hoe evalueer je samen de activiteiten en vakantiewerking?


Deze vorming kan ook aangevraagd worden als online vorming. Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: