In het waarmaken van kwaliteitsvolle kinderopvang zijn de interacties tussen kinderen en begeleiders bijzonder belangrijk. Tijdens deze vorming denken we na over jouw begeleidershouding. Het idee dat begeleiders kijken en luisteren naar kinderen én daar vervolgens gepast op inspelen is de rode draad. Welke signalen observeren we bij kinderen? En hoe kunnen we oog hebben voor de signalen van álle kinderen in de groep? Naast het inzoomen op ‘observeren’ gaan we ook samen op zoek naar hoe je hierop kan inspelen. Dit kan door te lachen, op je knieën te gaan zitten, een knuffel te geven, te benoemen wat je ziet of bijvoorbeeld ook door het starten van een activiteit, het verzamelen of aanbieden van interessante materialen, het aanspreken van verschillende ontwikkelingsdomeinen … Vooraf wordt een focus gekozen en samen met je team zal je hier kritisch over nadenken, tips en inspiratie opdoen en acties plannen voor je eigen handelen en praktijk.Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: