Online vormingsreeks 'Samenwerken met ouders'

Een pakket van 3 korte online interactieve vormingen. 

Samenwerken met ouders in de kinderopvang is bijzonder belangrijk. Je geeft samen de opvoeding van kinderen vorm. Je organiseert daarvoor wenmomenten, hebt dagelijkse babbels en afstemming, gaat in gesprek met ouders over wat hun kinderen thuis en in de opvang beleven, je nodigt hen uit om samen activiteiten te beleven. De grote uitdaging is om je contacten vorm te geven op basis van wederkerigheid en bondgenootschap. En soms zijn er ook moeilijke gesprekken te voeren.
In deze reeks korte online vormingen krijg je praktische tips, zoomen we in op praktijkvoorbeelden en reflecteren we over concrete casussen. Zo neem je je eigen samenwerking onder de loep en kom je tot nieuwe inzichten en acties.

Praktisch: 

- Je schrijft je in voor de hele reeks. De vormingen zijn niet afzonderlijk te volgen. 
- Elke vorming is interactief. Dat betekent dat we ook inbreng van jou als deelnemer verwachten en veel ruimte voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en praktische oefeningen. 

We werken hier samen aan basiscompetentie 8 'Werkt samen met ouders en erkent hen als eerste opvoeder'. 


Dag en uur

ma 26/02/24 | 19u30 - 21u00
ma 25/03/24 | 19u30 - 21u00
ma 22/04/24 | 19u30 - 21u00

BijdrageInschrijven

Plaats

Via internet
op je eigen pc, of tablet

Bijdrage

Standaardtarief: € 60

Code

24/02A

NIEUW