Warme transitie

Tandems voor Warme Transitie

In het kader van warme en inclusieve transitie van thuis/kinderdagverblijf naar de kleuterschool (verticale transitie)  zetten we volgend schooljaar (2024 – 2025) een 5-daags traject op om mensen samen te brengen die aan een duurzame en warme transitie voor jonge kinderen willen werken.

Voor wie

We zoeken duo's of ‘tandems’ uit beide kanten van het transitieproces:
- Leerkrachten, zorgcoördinatoren, directies, pedagogisch begeleiders en andere onderwijsprofielen enerzijds
- Kinderbegeleiders, coördinatoren, pedagogisch coaches of andere profielen uit de kinderopvangsector anderzijds
- Ook mensen uit onderwijsflankerend beleid van een gemeente/stad, ondersteunende diensten voor kinderbegeleiders, Huizen van het Kind, brugfiguren of inloopteams zijn welkom mits ze een geschikte tandem-partner vinden.

Het doel

Deze tandems versterken in hun inzichten en vaardigheden om die warme transities vanuit het perspectief van kind en ouders mogelijk te maken. 

Inhoud

Elk van de 5 bijeenkomsten vormt een combinatie van inhoudelijke input/inzichten, intervisie, aanbieden van begeleidingsmethodieken en ervaringsuitwisseling. Tegelijk bieden we ook een digitaal platform aan waarop we alle materiaal, verslagen, inzichten, tools, inspiratie ... verzamelen en ruimte geven tot interactie onder de deelnemers.

De thema’s zijn:
- Wat is ‘warme transitie’, wat is ‘inclusief werken’, ‘omgaan met diversiteit’? Wat zeggen wetenschappelijk onderzoek en internationale beleidsmakers over dit thema?
- EDUCARE en pedagogische continuïteit: Hoe creëer je een zorgzame speel- en leeromgeving waarbij zorgen, leren en spelen naadloos in elkaar overvloeien?
- Continuïteit met ouders en buurt: Hoe breng je de stem van ouders en kinderen binnen en neem je hun bezorgdheden en vragen ernstig? Wat is een zachte brug, een goed onthaalbeleid, een wenbeleid? Wat bedoelen we met ‘dagelijks ontmoeten en communiceren’?
- Structurele continuïteit: Hoe bekijk je je werk in het bredere plaatje van ‘werken in een competent systeem’?
- Interprofessionele continuïteit: Hoe kunnen verschillende profielen beter met elkaar samenwerken? Wat zijn valkuilen en opportuniteiten?

Praktisch

 • De tandems volgen 5 bijeenkomsten in één schooljaar: 
  donderdag 17 oktober 2024
  donderdag 21 november 2024
  dinsdag 14 januari 2025
  dinsdag 4 maart 2025
  dinsdag 6 mei 2025

  Telkens van 9.30 uur tot 15.30 uur
 • Minimaal 5, maximaal 12 tandems
 • Locatie: VCOK-VBJK, Raas Van Gaverestraat 67A, 9000 Gent
 • Prijs: Het volledige traject kost 350€ per deelnemer (catering inbegrepen)
 • Begeleider: Jan De Mets (VBJK)
 • Voorwaarden: 
  - Deelname aan de 5 bijeenkomsten
  - Een eigen traject al lopende hebben of er één willen opstarten in ’24-’25,
  - Een tandem vormen

  Heb jij zin om deel te nemen en voldoe je aan de voorwaarden? Vul dan onderstaand formulier in tegen ten laatste 14 juli 2024.
  Je wordt in de tweede helft van augustus gecontacteerd m.b.t. jouw deelname.
  Heb je nog inhoudelijke vragen? Stuur dan een mailtje naar Jan De Mets (VBJK) jan.demets@vbjk.be

aanbod op vraag voor huizen van het kind

Voor Huizen van het Kind hebben we een specifiek aanbod dat afgelopen schooljaar reeds getest en goed bevonden werd.
Een inspiratiemoment waarbij het Huis van het Kind de regierol op zich neemt en ervoor zorgt dat relevante partners samenkomen. Jan De Mets (VBJK) komt tijdens het inspiratiemoment vertellen over het thema warme transitie.

Wil je er meer over weten? Klik hier.