Vacatures

VCOK ZOEKT PEDAGOGISCH COACHES VOOR OOST-VLAANDEREN EN HET BRUSSELS GEWEST

Wil jij mee de pedagogische aanpak van de kinderopvang van 0 tot 3 jaar verder ontwikkelen? Misschien ben jij wel de pedagogisch coach die we zoeken.
                                                                 
Wat doe je als pedagogisch coach?

• Je werkt op verschillende opvanglocaties in je regio en versterkt daar de pedagogische beroepscompetenties van de kinderbegeleiders met een transparante, trajectmatige aanpak.
• Je staat samen met hen in voor pedagogische en verzorgende taken.
• Je toetst samen met de verantwoordelijke en het team de dagelijkse praktijk af met het pedagogische beleid en zoekt naar verbeterpunten om te verankeren in de dagelijkse werking. De job als pedagogisch coach is boeiend en ruim. De volledige omschrijving vind je op www.mentesvzw.be.

Je hebt …

• Een bachelordiploma in de pedagogie, kleuteronderwijs, orthopedagogie of sociaal werk.

• Een goede kennis van het Frans en je praat het gemakkelijk.
• Kennis van het pedagogische raamwerk en de gangbare kaders voor baby’s en peuters in de kinderopvang.
• Enige werkvloerervaring met pedagogische en verzorgende taken.

Je bent …

• Gefascineerd door de ontwikkeling van kinderen en wil je sterktes als pedagoog en coach uitbouwen.
• Een sterke communicator, die zijn visie helder en inspirerend kan overbrengen.
• Samenwerkingsgericht en wil samen met begeleiders, ondersteuners en andere collega’s komen tot evenwichtige en innovatieve oplossingen.

Wij bieden …

• Een job in een gedreven team van regionale ondersteuners en pedagogisch coaches in Oost-Vlaanderen of het Brussels Gewest.
• Een doorgedreven opleiding en continue begeleiding zowel via de Mentes Academie en VCOK.
• Een deeltijds of voltijds dienstverband met een contract van bepaalde duur vanaf midden augustus 2023. Je loon volgt paritair comité PC 329-01 – barema B1b, geen anciënniteit.
• Je krijgt een vergoeding woon-werkverkeer, fietsvergoeding en groepsverzekering.

VCOK biedt sinds 2014 regionale ondersteuning in Oost-Vlaanderen en in Brussels Gewest aan kinderopvanglocaties. Ons team telt zes regionale ondersteuners en werkt samen met de andere organisaties in Oost-Vlaanderen die hetzelfde doen. Al deze opvanglocaties kunnen vanaf nu beroep doen op pedagogische coaching en het is VCOK die als lid van Mentes vzw instaat voor de organisatie.

Hoe solliciteren?

VCOK is een organisatie met een ruime blik op de wereld. Met diezelfde blik bekijken wij jouw kandidatuur. Wij selecteren kandidaten op basis van kwaliteiten, talenten en groeimogelijkheden.
We ontvangen jouw c.v. en gemotiveerde brief graag ten laatste op 15 juni 2023.
Mailen doe je naar chris.de.bruyne@vcok.be.

De gesprekken met geselecteerde kandidaten gaan door een nog nader te bepalen datum in Gent, in onze kantoren.

Vanaf 2022 wil de Vlaamse Overheid de opvang van baby’s en peuters versterken door de inzet van pedagogisch coaches. Om dit te realiseren werden er in het VIA6 -akkoord middelen vrij gemaakt, waaronder ook voor Mentes vzw. Mentes vzw is een Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang.