Vacatures

VCOK ZOEKT een directeur

Als directeur draag je bij aan de ontwikkeling van de langetermijnvisie en -strategie van VCOK, een vormingscentrum gespecialiseerd in opvoeding en kinderopvang. Ons vormings- en ondersteuningsaanbod is bedoeld voor ouders, ruim publiek en professionals in de kinderopvang.

Deze uitdaging pak je samen met de medewerkers, de bestuurders en andere stakeholders aan. Vanuit een sterk en gedeeld leiderschap versterk je het team in de dagelijkse werking en leid je het team naar een efficiënte en correcte uitvoering van de verschillende activiteiten en opdrachten. Je doet dit in een sterk veranderende context waar onzekerheden deel van uitmaken.

Je zorgt voor een financieel gezonde vzw. Je blijft op de hoogte van evoluties en ontwikkelingen m.b.t. opvoeding en kinderopvang en de betrokken wetgeving om zo diensten te ontwikkelen en tendensen in de eigen organisatie te implementeren.
Je hebt affiniteit met kinderen, gezinnen en basisvoorzieningen voor jonge kinderen; openheid en actieve aandacht voor inclusie en diversiteit; erkenning voor de rol van ouders als burger in een zorgzame democratische samenleving.
Je bent mens-, zakelijk- en ontwikkelingsgericht.

VCOK heeft een standplaats te Gent maar werkt bovenlokaal en is een vzw met een zekere omvang van mensen en middelen. We zijn via VBJK gelieerd aan wetenschappelijk onderzoek en actief op meerdere thema’s. We zijn een partner in de netwerkorganisatie Mentes vzw.

Een beschrijving van de functie en van de selectieprocedure kan je hier vinden.
Je kan voor informatie terecht bij chris.de.bruyne@vcok.be.

Wil je solliciteren? Stuur dan je CV en je motivatie door tot en met 9 oktober 2023 naar chris.de.bruyne@vcok.be.
De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de tweede helft van oktober 2023.