Switching Talent

Switch 2.0: Switching Talent: Jobshadowen om samen te leren en te vernieuwen.


Het Switching Talent ESF-project wil het wisselleren promoten. Switching Talent creëert een netwerk voor leeruitwisseling tussen basisvoorzieningen voor jonge kinderen en hun gezinnen. Medewerkers uit verschillende basisvoorzieningen gaan jobshadowen in een andere organisatie en nemen hun ervaringen mee naar hun eigen werkplek. In hun eigen samenwerkingsverband verkennen ze hoe ze deze individuele
VBJK en VCOK slaan alvast de handen in elkaar om uitwisselingstrajecten op te zetten voor KOALA-medewerkers en tussen Centra voor Inclusiecoaches en pedagogisch ondersteuners en regionale ondersteuners.

Jobshadowen wordt ingezet als instrument voor kwaliteitsverbetering, competentieontwikkeling, expertiseontwikkeling en -deling, om samenwerking te verstevigen … tussen de verschillende organisaties van het lokale netwerk en bijgevolg tussen verschillende ‘sectoren’, maar ook tussen de verschillende netwerken zelf. De uitwisseling ondersteunt je bij het verdiepen van individuele competenties en in het ontwikkelen van nieuwe praktijken binnen jouw eigen organisatie.

Met het Switching Talent-project willen we enerzijds medewerkers inspireren en kansen creëren om hun competenties via werkplekleren en praktijkgerichte methoden te versterken. Anderzijds willen we organisaties via uitwisseling en kritische reflectie ondersteunen in het ontwikkelen van nieuwe praktijken.

    

Wil je meer informatie over dit project? Neem contact op met Arne