Partners

VCOK werkt nauw samen met tal van partners rond opvoeding en pedagogische ondersteuning van gezinsopvang, groepsopvang en buitenschoolse kinderopvang.
Partnerschappen versterken ons, verruimen onze blik en vergroten het bereik van onze doelgroepen. Alleen maar voordelen dus.

Voor onze deelwerking sociaal-cultureel werk slaan we graag de handen in elkaar met deze partners.

4Hoog
De Federatie
De Gezinsbond
EXPOO
Gentse Spruiten
Huizen van het Kind
Iedereen Leest
MSK Gent
Mutualiteiten
Natuurpunt Gent
Opvoedingswinkels
Publiq
Sociare
Socius
Solentra
Steunpunt Adoptie
Theater De Spiegel
VBJK
Vlaamse Overheid, Departement cultuur, jeugd en media

Voor onze deelwerking professionalisering van de medewerkers in de kinderopvang werken we graag samen met deze partners.

Ferm Kinderopvang
Opgroeien
Sensoa
Stad Antwerpen - Regie Kinderopvang
Stad Gent - Dienst Kinderopvang
VBJK
VGC - Opgroeien in Brussel
VIVO
VVSG - Steunpunt Kinderopvang
VVSG - Diverscity