Het lokale netwerk van gezinnen vergroten

Het dorp of the village waar ouders op moeten kunnen rekenen bij het opvoeden van hun kinderen is fundamenteel. Want een netwerk geeft je als ouder de kans om vrijer te ademen, waar bijgevolg het hele gezin, maar ook de samenleving, mee van profiteren. Toch is dat in onze geïndividualiseerde samenleving vandaag helemaal niet evident. Daarom helpt VCOK, vanuit onze visie op gezinsvriendelijkheid en toegankelijkheid, mee aan het uitbouwen van lokale ontmoetingsplaatsen in buurten en wijken door het ontwikkelen van een kwaliteitsvol sociaal-cultureel aanbod voor gezinnen.

In de praktijk                                                                                                        Goed omringd in Gent is een tweejarig project (2023-2024) dat we samen met het netwerk Huis van het Kind Gent opzetten. Met dit project willen we het netwerk van Gentse ouders en gezinnen, uit diverse opvoedingscontexten, vergroten en versterken. We zoeken hiervoor aansluiting bij bestaande Gentse initiatieven die focussen op informele ontmoeting in verschillende Gentse wijken. Samen met hen organiseren we vrijetijdsaanbod voor gezinnen en andere buurtbewoners. Tegelijkertijd willen we deze initiatieven versterken en tools aanreiken waarmee ze ook na het project verder structureel kunnen blijven inzetten op ontmoeting en het bevorderen van sociale cohesie tussen ouders.