Op donderdag 9 maart 2023 plannen we een kerndag voor begeleiders uit de buitenschoolse kinderopvang en hun verantwoordelijken om samen te denken en te werken rond de uitgangspunten:

* BKO = vrije tijd voor kinderen
* BKO = experimenteerruimte voor kinderen
* BKO = ouders zijn onze partners

Heb jij zin in een gezellige dag vol ontmoeting om samen te bouwen aan visie?
Wil jij naar huis gaan met een hart vol motivatie en hernieuwde visie over BKO? Kom dan zeker naar onze kerndag en laat je warm maken samen met je collega’s uit jouw eigen team en uit andere voorzieningen.

We focussen op samen bouwen aan visie. We gebruiken een mix aan werkvormen, soms met medewerkers van andere voorzieningen, soms met collega's uit het eigen team. Op het einde van de dag kan iedereen naar huis met een hernieuwde visie en motivatie over BKO. Onze focus ligt duidelijk op de KERN of het hart van de buitenschoolse kinderopvang zodat medewerkers het belang van buitenschoolse kinderopvang mee kunnen uitdragen. Wat vandaag extra belangrijk is door de afstand die door Coronamaatregelen soms is gegroeid tussen opvang en gezinnen én met de veranderingen die op komst zijn n.a.v. het BOA-decreet met lokale samenwerking tussen partners opvang en vrije tijd.

PRAKTISCH

Wanneer: donderdag 9 maart 2023
Prijs: 35 euro per persoon
Locatie: regio Meetjesland. De exacte locatie wordt nog bepaald. 

Naam IBO  *
Adres IBO  *
Naam verantwoordelijke  *
Aantal begeleiders om in te schrijven  *
Aantal verantwoordelijken en pedagogisch coaches om in te schrijven  *
Telefoonnummer verantwoordelijke  *
E-mail verantwoordelijke  *