Mentes ondersteuning

VCOK is regionale ondersteuner binnen Mentes vzw, het Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang. Met steun van het Agentschap Opgroeien biedt Mentes vraaggestuurde ondersteuning over verschillende thema’s binnen de sector kinderopvang.

Het ondersteuningsnetwerk Mentes bestaat uit 21 gespecialiseerde ondersteuningsorganisaties die de krachten bundelen, waaronder VCOK. Hierdoor is de ondersteuning die wij bieden ingebed in een breder achterliggend netwerk dat de uitwisseling van kennis en expertise, aanpak, materialen en acties mogelijk maakt. 

Als regionale ondersteuner werkt VCOK op het terrein. Via trajectmatige ondersteuning staan we organisatoren kinderopvang bij om door te groeien tot innovatieve en duurzame organisatoren. VCOK is regionale ondersteuner in Oost-Vlaanderen en Brussel voor de kinderopvang baby’s en peuters en voor de buitenschoolse kinderopvang. We komen dan bij jou op locatie langs voor ondersteuning op maat, je kan deelnemen aan onze lerende netwerken of collegagroepen en we bieden ondersteuning op afstand bijvoorbeeld via mail, telefoon of videobellen.

In samenspraak met Opgroeien werd voor Mentes een prioritaire doelgroep vastgelegd die onze ondersteuning in principe kosteloos kan ontvangen.

De prioritaire doelgroep voor de voorschoolse kinderopvang omvat:
Organisatoren van gezinsopvang die:
Geen subsidie IKT (inkomenstarief) krijgen
Een subsidie IKT (inkomenstarief) krijgen en slechts één locatie hebben

Organisatoren van groepsopvang die:
Geen subsidie IKT (inkomenstarief) krijgen
Een subsidie IKT (inkomenstarief) krijgen en over max. 18 gesubsidieerde plaatsen beschikken

De prioritaire doelgroep voor de buitenschoolse kinderopvang omvat:
De organisatoren met een attest van toezicht of een erkenning van Agentschap Opgroeien, vermeld in het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014;

De organisatoren met een toestemming van Agentschap Opgroeien, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 houdende de voorwaarden voor de erkenning en de subsidie van gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele opvangpools van doelgroep werknemers, en de voorwaarden voor de toestemming en de subsidie van lokale diensten buurtgerichte buitenschoolse opvang, en de voorwaarden voor een aanvullende subsidie voor organisatoren met een vergunning groepsopvang en een plussubsidie.

Iedereen kan terecht bij Mentes voor allerlei vragen omtrent kinderopvang. Het infopunt zorgt voor informatie en advies of brengt je in contact met een expert. 

Voor meer informatie over Mentes en wie naast VCOK nog deel uitmaakt van het netwerk verwijzen we naar de website

Denk je in aanmerking te komen voor de trajectmatige ondersteuning vanuit Mentes? Of wens je meer informatie? Mail dan naar mentes@vcok.be.