Wil je zelf een vorming organiseren voor jouw team? Wil je een workshop laten doorgaan op jouw school, in jouw organisatie voor ouders en andere geïnteresseerden? Het kan allemaal.

Zoek een vorming in ons aanbod of kies een thema. Vul het aanvraagformulier onderaan de pagina volledig in en wij sturen jou een voorstel op maat.

Wil je meer weten? Neem contact met Sofie of Timothy.

Ons aanbod

Leefgroepenstructuur

meer info / aanvragen

Luister nu eens naar mij!

meer info / aanvragen

Seksueel gedrag van kinderen

meer info / aanvragen

Leven in twee huizen

meer info / aanvragen

Straffen en belonen, anders bekeken

meer info / aanvragen

Hechting, een natuurlijk proces?

meer info / aanvragen

Opvoedingsvragen: eten, slapen, spelen

meer info / aanvragen

Vermoeiend, als slapen niet lukt

meer info / aanvragen

Blij, bang, boos

meer info / aanvragen

Rollen, kruipen, lopen

meer info / aanvragen

Taalstimulatie

meer info / aanvragen

Babygebaren: introductie

meer info / aanvragen

Babygebaren: traject

meer info / aanvragen

Alles over het potje

meer info / aanvragen

Zintuiglijk activeren: snoezelen

meer info / aanvragen

Snoezelvoorwerpen maken

meer info / aanvragen

Een snoezelruimte inrichten

meer info / aanvragen

Snoezelmomenten begeleiden

meer info / aanvragen

Dat lust ik heel heel graag

meer info / aanvragen

Groot worden doen ze vanzelf, luisteren niet altijd

meer info / aanvragen

Assertiviteit en weerbaarheid

meer info / aanvragen

Bouwen aan zelfvertrouwen

meer info / aanvragen

Grenzen aan pesten

meer info / aanvragen

Moeilijke eters

meer info / aanvragen

Het land hier ver vandaan, over vertellen

meer info / aanvragen

Tekenen met kinderen

meer info / aanvragen

Speels boetseren

meer info / aanvragen

Adrenalinespelen

meer info / aanvragen

Seksueel gedrag: het vlaggensysteem

meer info / aanvragen

Workshop Hey Baby, spelen en knuffelen 1 tot 2,5 jaar

meer info / aanvragen

Loris Malaguzzi: inspiratie uit Reggio Emilia

meer info / aanvragen

Loris Malaguzzi: ruimte en materialen als pedagoog voor kinderen

meer info / aanvragen

Loris Malaguzzi: pedagogisch documenteren: wat, hoe en waarom?

meer info / aanvragen

Loris Malaguzzi: spelkoffers maken

meer info / aanvragen

Emmi Pikler: jonge kinderen bewegen vanzelf en hebben een eigen ritme

meer info / aanvragen

Thomas Gordon: positief opvoeden, actief luisteren, ik-boodschappen en win-win

meer info / aanvragen

Françoise Dolto: spreken met (niet enkel over) kinderen

meer info / aanvragen

Françoise Dolto: hechting, een natuurlijk proces?

meer info / aanvragen

Communicatie met en participatie van kinderen

meer info / aanvragen

Moeilijk hanteerbaar gedrag

meer info / aanvragen

Help, een kind dat bijt in de groep!

meer info / aanvragen

Regelmaat en structuur in de dagindeling

meer info / aanvragen

Tieners een plaats geven in de buitenschoolse opvang

meer info / aanvragen

Focus op baby's

meer info / aanvragen

Werken met het zelfevaluatie-instrument: introductie

meer info / aanvragen

Dimensie 3: Emotionele ondersteuning

meer info / aanvragen

Dimensie 4: Educatieve ondersteuning

meer info / aanvragen

Dimensie 6: Gezinnen en diversiteit

meer info / aanvragen

Dimensie 5: Omgeving

meer info / aanvragen

Tijd om te wennen

meer info / aanvragen

Voor de eerste keer naar de buitenschoolse opvang

meer info / aanvragen

Een eigen willetje

meer info / aanvragen

Kinderen verbinden met elkaar (0-3 jaar)

meer info / aanvragen

Kinderen verbinden met elkaar (3-12 jaar)

meer info / aanvragen

Inkleding en themawerking

meer info / aanvragen

Welkom in Spelgië

meer info / aanvragen

Pimp je spelbagage

meer info / aanvragen

Naar buiten, buitenruimte

meer info / aanvragen

Kijken, luisteren en inspelen

meer info / aanvragen

In de kijker

meer info / aanvragen

Improvisatietheater met kinderen

meer info / aanvragen

Spelen en nog eens spelen

meer info / aanvragen

Samenwerken met ouders: waarom, wat en hoe?

meer info / aanvragen

Vaardig communiceren met ouders

meer info / aanvragen

Interactief theater over communicatie

meer info / aanvragen

Tijd voor wennen

meer info / aanvragen

Tijd voor wennen & wachtmomenten in de kinderopvang

meer info / aanvragen

Voor de eerste keer naar de buitenschoolse opvang

meer info / aanvragen

Tevredenheid van gezinnen in je opvang nagaan

meer info / aanvragen

Ouderparticipatie in jouw opvang

meer info / aanvragen

Inspringtheater 'Samen werkt'

meer info / aanvragen

Ouders en hun kijk op kinderopvang

meer info / aanvragen

Respectvol omgaan met diversiteit in de kinderopvang

meer info / aanvragen

Ook kinderen hebben vooroordelen

meer info / aanvragen

Inclusieve kinderopvang : wie, wat, waarom en hoe?

meer info / aanvragen

Inclusieve kinderopvang: samen met ouders

meer info / aanvragen

Inclusieve kinderopvang: kind met de andere kinderen

meer info / aanvragen

Het verhaal van (thuis)taal

meer info / aanvragen

Taal en meertaligheid

meer info / aanvragen

Opgroeien en opvoeden in armoede

meer info / aanvragen

Toegankelijke kinderopvang

meer info / aanvragen

Bezoek aan een ontmoetingsplaats

meer info / aanvragen

Ontmoeten is simpel, maar niet altijd gemakkelijk

meer info / aanvragen

Inspiratiesessie: Ontmoeten is simpel, maar niet altijd gemakkelijk

meer info / aanvragen

Begeleidingstraject: Inzetten op het kleine ontmoeten tussen gezinnen

meer info / aanvragen

Advies op maat: Hoe de ontmoetingsfunctie in mijn organisatie uitbouwen?

meer info / aanvragen

Creatief denken

meer info / aanvragen

Jobtevredenheid

meer info / aanvragen

Zorgvuldig omgaan met nieuwe media in de kinderopvang

meer info / aanvragen

Timemanagement

meer info / aanvragen

Team lerend in beweging

meer info / aanvragen

Team onder de loep

meer info / aanvragen

Communicatie in team

meer info / aanvragen

Interactief theater over communicatie

meer info / aanvragen

Team in moeilijkheden

meer info / aanvragen

Omgaan met (menings)verschillen: communiceren en soms onderhandelen

meer info / aanvragen

Intervisie met het team

meer info / aanvragen

Begeleiden van verandering

meer info / aanvragen

Kwaliteit troef, het pedagogisch raamwerk voor baby’s en peuters

meer info / aanvragen

Het zelfevaluatie-instrument, een kans voor kwaliteit

meer info / aanvragen

Praten over pedagogische kwaliteit

meer info / aanvragen

Het zelfevaluatie-instrument op maat van jouw team

meer info / aanvragen

Reflecteren en leercultuur in kinderopvang

meer info / aanvragen

Geïntegreerd werken, wat en hoe

meer info / aanvragen

Participatief werken, wat en hoe

meer info / aanvragen

Inclusief werken, wat en hoe

meer info / aanvragen

Samenwerken in een netwerk

meer info / aanvragen

Omgaan met (menings)verschillen: communiceren en soms onderhandelen

meer info / aanvragen

Ondersteuning op maat van jouw Huis van het Kind

meer info / aanvragen

Focus op peuters

meer info / aanvragen

Kinderen helpen om zelf te onderhandelen

meer info / aanvragen

Wachtmomenten in de buitenschoolse kinderopvang

meer info / aanvragen

Wachtmomenten in de kinderopvang (0-3 jaar)

meer info / aanvragen

Buitenruimte en buitenspel

meer info / aanvragen

Leidinggeven in de kinderopvang

meer info / aanvragen

Talenten benutten, competentiebeleid

meer info / aanvragen

Samenwerken, een win-win?

meer info / aanvragen

Positieve groepssfeer

meer info / aanvragen

Inspringtheater: actief trainen van je communicatievaardigheden

meer info / aanvragen

Sherborne bewegingspedagogie

meer info / aanvragen

Het bruist van de activiteiten

meer info / aanvragen

Hey baby, spelen en knuffelen (0 tot 1 jaar)

meer info / aanvragen

Hey baby, spelen en knuffelen (1 tot 2,5 jaar)

meer info / aanvragen

Beeldend gepeuter

meer info / aanvragen

Voorlezen, met een boekje in een hoekje

meer info / aanvragen

K(l)eurig poppenspel voor elke dag

meer info / aanvragen

Liefde voor muziek

meer info / aanvragen

Wereldontdekkingsreis via muziek

meer info / aanvragen

Creatief met recycleermateriaal

meer info / aanvragen

Vorming op maat

meer info / aanvragen

Begeleidingstraject

meer info / aanvragen

Traject observeren op de werkvloer

meer info / aanvragen

Coaching verantwoordelijken

meer info / aanvragen

Een 'foto' van jouw organisatie

meer info / aanvragen

Vorming/workshop voor team en ouders

meer info / aanvragen

Ondersteuning via Mentes

meer info / aanvragen