Kinderen leren van hun omgeving: hun begeleiders, de structuur van de dagindeling, de ruimte waarin ze spelen, de onderlinge contacten en tot slot ook de regels en afspraken die ze leren.

Tijdens deze vorming krijg je een overzicht van de betekenis en het belang van regelmaat en structuur. We geven hierbij veel inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

Er is ruimte voor casusbespreking en analyse van de eigen praktijk om zo te reflecteren over het leefklimaat in je eigen werking en de aanzet te geven voor een persoonlijk actieplan.Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: