We zijn het er allemaal over eens dat ouders een rol moeten spelen in de kinderopvang. De vraag is alleen ‘welke’?

In deze vorming analyseren en reflecteren we samen over ouderparticipatie in jouw opvangvoorziening. Via actieve oefeningen en brainstormtechnieken worden de eigen initiatieven en de werking onder de loep genomen. Het accent ligt op ouderbetrokkenheid.

Hoe kan je die realiseren, welke aanpak werkt goed en wat kan je verwachten? Er bestaat geen beste vorm van participatie. Elk gezin, elke ouder participeert op zijn of haar manier. Samen zoeken we naar actiepunten om het ouderbeleid in jouw opvang aan te pakken.Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: