Tevredenheid van gezinnen in je opvang nagaan

Zijn de gezinnen in jouw opvang tevreden? Waarbij stellen ze zich soms vragen en hoe kan de opvang volgens hen beter? Hoe peil je naar hun tevredenheid? Hoe zorg je ervoor dat je voldoende en bruikbare informatie krijgt? Wat zijn de voor- en nadelen bij het gebruik van tevredenheidsmetingen, vragenlijsten en oudergesprekken?

Via ervaringsuitwisseling en oefeningen zoeken we naar antwoorden op deze vragen. De sleutel ligt in het uitbouwen van een vertrouwensrelatie. Wederzijdse opmerkingen en vragen moeten opgemerkt en uitgesproken kunnen worden. We gaan dieper in op het organiseren van tevredenheidsgesprekken. Wie doet dit het best en op welke manier? En wat doe je als er uiteindelijk klachten of opmerkingen komen? We gaan deze gesprekken ook echt inoefenen.Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: