Intervisie is gericht op leren van elkaar als collega’s, op meedenken. Bij intervisie vertrekken we vanuit vraagstukken uit de werkcontext van de deelnemers.

De focus ligt op het stellen van de juiste vragen, eerder dan op het vinden van de juiste oplossing. Intervisie gebeurt in gesloten groep. De deelnemers kunnen collega’s van eenzelfde organisatie zijn, een zelfde opleiding achter de rug hebben of in een gelijkaardige functie werken.

Bij de start worden er afspraken gemaakt over de werkwijze, taakverdeling en omgangsvormen. Het leerproces leidt tot deskundigheidsbevordering van elk van de deelnemers.

Eén van de mogelijke werkwijzen die we kunnen gebruiken is Wanda. Wanda staat letterlijk voor Waarderen, Analyseren, Daden. We analyseren in groep een situatie uit de praktijk vanuit een waarderende houding. Het sleutelwoord is de situatie 'begrijpen'. We houden rekening met elke deelnemer.

We kijken door de ogen van kinderen, ouders, collega's, stagiaires, buurt naar de situatie.Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: