Omgaan met (menings)verschillen: communiceren en soms onderhandelen

Verschil is overal aanwezig. Sommige verschillen worden het best opgelost om conflicten te vermijden. Andere verschillen zijn er gewoon. Verschillen kunnen meningsverschillen worden, doch kan dit boeiend zijn. Meningsverschillen kunnen voor conflicten zorgen en ook dat kan boeiend zijn, op voorwaarde dat er efficiënt onderhandeld wordt.
We vertrekken vanuit een theoretisch concept rond verschil-meningsverschil-conflict. We baseren ons op de systeem- en communicatietheorie om hierover te reflecteren. Vervolgens overlopen we een aantal basisvaardigheden en oefenen we deze in. Daarna maken we de link met onderhandelen. Hiervoor baseren we ons op de interest based onderhandelingsmethode. Situaties worden geanalyseerd en vaardigheden worden ingeoefend.Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: