Op deze doedag over groepsdynamiek ligt het accent op ervaren. Via verschillende ervaringsoefeningen wordt de groepsdynamiek zichtbaar en bespreekbaar.

Bij de start van het traject wordt afgestemd met de leidinggevende op welk thema we zullen inzoomen. Bijvoorbeeld: groepscohesie, groepsstructuur (waarden en normen), communicatie en interacties, besluitvormingsprocessen binnen groepen, waarderende elementen en talenten, rollen binnen de groep …

Op basis hiervan maken we een programma op maat van het team. Belangrijk hierbij is dat het thema niet steeds een probleem hoeft te zijn. Het kan ook een uitermate sterke eigenschap van een team zijn, die verder kan uitgebouwd worden.

Een team lerend in beweging kan zich afspelen op verschillende locaties, elk met een eigen formule. Bespreek vooraf de opties met de VCOK-medewerker. Je kan met je team naar zee (Oostende), de stad (Gent) of bossen (Kasterlee) intrekken.Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: