Samenwerken in team is leuk, efficiënt en effectief. Teamwerk is voor velen vanzelfsprekend. Toch komt regelmatige aandacht voor samenwerkingsrelaties elk team ten goede. Af en toe moet de motor van je team eens nagezien worden.

In deze vorming analyseer je de samenwerking in jouw team aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen. Belangrijke elementen om succesvol samen te werken worden zichtbaar gemaakt. Je onderzoekt sterktes en zwaktes binnen de samenwerking in jouw team.

We kiezen enkele elementen om aan te werken en zoeken naar acties die je hiervoor kan ondernemen.Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: