Het zelfevaluatie-instrument op maat van jouw team

In deze vorming werk je actief met het zelfevaluatie-instrument.

We verkennen eerst samen de inhoud en de mogelijkheden van dit instrument. Vervolgens reflecteer je over jouw eigen werking en het opstellen van een actieplan. Jij en je teamleden bepalen zelf welke van de zes dimensies van het instrument aan bod komen: welbevinden, betrokkenheid, emotionele ondersteuning, educatieve ondersteuning, omgeving, gezinnen en diversiteit.

Je kan ervoor kiezen om in te zoomen op één dimensie, enkele dimensies of allemaal. Ook het aantal dagdelen vorming kan je kiezen naargelang je noden en mogelijkheden.

Helemaal op maat dus! Maak hiervoor eerst een telefonisch afstemgesprek met je VCOK-begeleider.Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: