Respectvol omgaan met diversiteit in de kinderopvang

Iedereen is uniek. Elk kind, elke ouder en elke begeleider is verschillend en heeft een eigen achtergrond. Diversiteit is een ruim begrip. Tussen mensen bestaan er overeenkomsten en verschillen. Dat maakt samenwerken met kinderen, ouders en collega’s niet altijd evident, maar wel boeiend.

Om rond diversiteit te werken, starten we met zelfreflectie. Je staat stil bij je eigen achtergrond, je waarden en normen en hoe die jou beïnvloeden in het opvoeden van kinderen of het werken met gezinnen. Je onderzoekt welke vaardigheden nodig zijn om diversiteit te leren waarderen en om respectvol om te gaan met verschillen.

We bespreken ook heel wat concrete manieren om kinderen, ouders, collega’s te waarderen in hun eigenheid en het gevoel te geven dat ze erbij horen.Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: