Dimensie 3: Emotionele ondersteuning

In deze vorming zoomen we in op de derde dimensie van het MeMoQ zelfevaluatie-instrument: emotionele ondersteuning.

We onderzoeken samen wat het betekent om aandacht te hebben en zorg te dragen voor de emotionele behoeften van kinderen. Als kinderbegeleider ben je een veilige haven voor kinderen. Je gaat warm, respectvol en enthousiast met hen om. We zoomen in op jouw rol als begeleider in het creëren van positieve relaties met alle kinderen. We denken na over wat een sensitieve-responsieve begeleidersstijl inhoudt. We werken vanuit concrete situaties en voorbeelden en laten je maximaal uitwisselen met de andere deelnemers.



Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: