Samenwerkingsverbanden tussen organisaties nemen in belang toe. Samenwerken is waardevol en complex en vraagt enkele noodzakelijke competenties van de betrokken actoren. Het is uitdagend en verrijkend om mensen uit diverse organisaties met elk hun eigen organisatiecultuur en belangen samen te brengen. Maar dit kan ook soms aanleiding geven tot spanningen en conflicten. In deze vorming focussen we op ‘onderhandelen’ als noodzakelijke vaardigheid om de samenwerking professioneler te laten verlopen. Onderhandelen betekent zoeken naar een gezamenlijke win-win oplossing voor partijen met ogenschijnlijk tegengestelde belangen. We hanteren daarvoor een stappenplan om naar verschil te kijken en er iets mee te doen. Eerst kijken we of het gaat om een meningsverschil. Vervolgens of dat moet geregeld worden. Ten derde stellen we de vraag of er zelf kan onderhandeld worden of dat een derde betrokkene moet helpen onderhandelen of de beslissing moet nemen. Tijdens de cursus bekijken we de drie stappen en oefenen we vaardigheden die noodzakelijk zijn om de drie stappen zo efficiënt mogelijk te doorlopen.Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: