Ook kinderen kennen verlies en afscheid. Ook zij worden geconfronteerd met loslaten, scheiden en doodgaan. Het verdriet van kinderen is even reëel en intens als bij volwassenen. Maar kinderen hanteren verlies en verdriet op een bijzondere manier: ze plaatsen blije en droeve momenten mooi naast elkaar. Ze ontwikkelen ook een aparte vorm van spiritualiteit.
Beter dan verlieservaringen van kinderen weg te duwen en ‘dood’ te zwijgen, geven we ze een plaats in het dagelijkse leven.

Daartoe moeten we enkele vragen beantwoorden. Herkennen wij hun verdriet? Hoe denken zij over doodgaan? Wat zijn hun signalen? Hoe gaan we om met afscheidsmomenten?
We bekijken hoe we kinderen het best kunnen ondersteunen en vinden mogelijkheden om emoties eigen aan verlies, een plaats te geven.Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: