Wanneer je kind voor het eerst naar de kinderopvang gaat, betekent dat loslaten, verantwoordelijkheid delen en vertrouwen opbouwen. Het is een overgang die bij elke baby en zijn ouders ingrijpende emoties oproept. Het helpt als je deze situatie zorgvuldig voorbereidt en begeleidt door tijd te nemen voor het wennen.

In deze vorming belichten we het belang van een goede wenprocedure.

Tijdens wenmomenten kan een baby in de veilige armen van mama of papa kennismaken met de andere kinderen, de begeleiders, het andere bedje en andere geuren en geluiden. De begeleiders kunnen, op hun beurt, door observatie en open vragen de gewoonten van de baby en de ouders leren kennen.

Wennen is samen zoeken naar afstemming tussen thuis en de opvang. Het zorgt ervoor dat baby en ouders een veilige plek vinden in een nieuwe omgeving. En ook in de kinderopvang zelf, bij de overgang van de ene leefgroep naar de andere, is wennen zinvol en noodzakelijk.

We maken de link met dimensie 6 'Gezinnen en diversiteit' van het zelfevaluatie-instrument. Zoek je meer over dimensie 6? De vorming 'Vaardig communiceren met ouders' past ook binnen deze dimensie.  

Deze vorming kan ook aangevraagd worden als online vorming. Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: