Kinderopvang is er voor alle gezinnen. Maar wat betekent dit in de praktijk ? We staan stil bij de vraag hoe je als opvang je sociale functie vervult. Een open houding met respect voor de leefwereld van diverse gezinnen en het besef van de bril waardoor je zelf kijkt, vormen de basis voor pedagogisch handelen.

De eerste stap is bewust worden van de drempels bij gezinnen en bij de opvang. We bekijken toegankelijkheid voor en na de deur. De kaders van de DECET doelstellingen over respectvol omgaan met diversiteit en de 7 B’s (zoals bereikbaarheid, begrijpbaarheid …) kunnen ons inspireren.

We analyseren jouw opvang en werken vanuit de praktijk.Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: