Vervolg op de initiatievorming ‘Inclusieve kinderopvang: wie, wat, waarom en hoe?’.

Wat hebben kinderen nodig in de kinderopvang? Wat moeten kinderbegeleiders kennen en kunnen? Is dit anders wanneer er een kind met specifieke zorgbehoefte in de groep is? Wat kenmerkt het pedagogisch handelen dan? Via observatie van korte filmfragmenten en analyse van eigen praktijk verzamel je antwoorden op deze vragen.

We hebben het ook over het contact met de ouders. Waarom kiezen zij voor inclusieve opvang? Hoe zet je een ouderbeleid op dat de inclusieve werking ondersteunt en ouders respecteert in hun ouderrol? Waarop let je in de dagelijkse communicatie over hun kind?

Je krijgt tips en inzichten, onder andere door analyse van een beeldfragment over communicatie bij het vermoeden van een ontwikkelingsprobleem. Er is ruimte om eigen cases en vragen in te brengen.Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: