Inclusieve kinderopvang : wie, wat, waarom en hoe?

Je komt meer te weten over wat inclusieve kinderopvang inhoudt en welke visie erachter schuil gaat. Samen met de andere deelnemers onderzoek je jouw kijk op kinderen met een specifieke zorgbehoefte en hun gezin.

We zetten de vraag naar zorg en ondersteuning centraal en niet het probleem of tekort. Je ontwikkelt inzichten over wat een inclusieve visie en werking betekenen voor de organisatie van de kinderopvang en de competenties van de kindbegeleiders. Via oefeningen, discussies en praktijkvoorbeelden komen we zo tot de kernaspecten van kwaliteitsvolle inclusieve kinderopvang.

Aan het einde van de dag krijg je een praktisch instrument voorgeschoteld dat kan helpen bij het in de praktijk brengen van al deze zaken. Samen lijsten we de tips op die doorheen deze vormingsdag aan bod kwamen.Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: