In deze vorming werken we rond de pedagogiek van de Hongaarse kinderarts Emmi Pikler, ook wel de Loczy-methode genoemd.

De basisprincipes houden in dat jonge kinderen behoefte hebben aan een stabiele, persoonlijke band met een opvoeder en aan vrije bewegingsruimte met adequaat spelmateriaal om zich zelfstandig te kunnen ontwikkelen.

Een mondvol, maar goed te realiseren in het dagelijks omgaan met kinderen: respect voor het ritme van het kind in verzorging, eten en slapen, het aanbod van speelgoed en activiteiten, de vrije spelsituatie en de organisatie van de ruimte.

We gebruiken heel wat materiaal en gaan in op praktijkvoorbeelden om te reflecteren over deze bijzondere pedagogische visie. Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: