Werken met het zelfevaluatie-instrument op maat van je team

Tijdens dit traject op maat werken we samen rond één of meerdere dimensies uit het zelfevaluatie-instrument (MeMoQ). We reflecteren over de eigen praktijk, gaan op zoek naar sterktes en aandachtspunten en formuleren acties. Tijdens opvolgmomenten gaan we na wat al gerealiseerd is en hoe de dimensies nog meer verankerd kunnen worden.
Tijdens dit traject werken we actief met het zelfevaluatie-instrument. We verkennen eerst samen de inhoud en de mogelijkheden. Dit doen we via allerlei interactieve methodieken en oefeningen. Vervolgens zet de VCOK-medewerker het team aan tot reflecteren over de eigen werking en het opstellen van een actieplan. Het team bepaalt zelf welke van de zes dimensies van het instrument aan bod komen: welbevinden, betrokkenheid, emotionele ondersteuning, educatieve ondersteuning, omgeving of gezinnen en diversiteit. Er kan gekozen worden om in te zoomen op één dimensie, enkele dimensies of op allemaal.Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: