Dimensie 1 en 2: Welbevinden en betrokkenheid

Welbevinden en betrokkenheid van kinderen observeren:

Wat heb jij nodig om je goed te voelen? Wat zijn jouw basisbehoeften? Hiervan vertrekken we om daarna de link te leggen met het welbevinden van de kinderen in jouw groep. We duiden de begrippen welbevinden en betrokkenheid en leren ze scoren aan de hand van beelden van kinderen. We zoomen ook in op wat je nodig hebt en waar je rekening mee houdt bij het doelgericht en systematisch observeren van kinderen. Je leert ook de resultaten interpreteren en hoe je erover kan communiceren met ouders en collega’s. En natuurlijk gaan we ook in op hoe je acties kan bepalen om het welbevinden en de betrokkenheid te verhogen.Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: