Een goede samenwerking met gezinnen is een wezenlijk aspect van kwaliteitsvolle kinderopvang. In deze vorming onderzoeken we wat dit concreet betekent en waarom het zo belangrijk is hierin te investeren. We laten je stil staan bij je eigen praktijk en werken met inspirerende voorbeelden over kennismaken, dagelijks afstemmen en informatie uitwisselen en inspraak. We gaan dieper in op hoe kinderopvang voor ouders een belangrijke bron van steun kan zijn. Wederkerigheid in de contacten en respect voor diversiteit vormen belangrijke rode draden. Er is veel ruimte voor de koppeling met je eigen praktijk en voor uitwisseling met de andere deelnemers. Deze vorming is de ideale introductie om je verder te verdiepen in dimensie 6 van het MeMoQ zelfevaluatie-instrument ‘Gezinnen en diversiteit’.

Deze vorming kan ook aangevraagd worden als online vorming. 
Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: