In dit traject maak je kennis met het Selflead-competentiemodel voor eerstelijnsleidinggevenden uit de non-profit. Het is gebaseerd op het model van Quinn en hanteert acht competenties om de veelzijdige taak van een leidinggevende te vatten. Tijdens deze cursus trekken we voor elke competentie een volledige dag uit en dat doen we via vele oefeningen. We leggen de focus op het vergroten van de kracht van elke leidinggevende via het waarderend onderzoek. Een kort woordje uitleg bij elke competentie en elk onderdeel van het traject. Je kan elk onderdeel apart volgen of kiezen voor het geheel.

Coachen
Traditioneel is coachen gericht op het beter functioneren van alle medewerkers binnen gestelde doelstellingen van een bepaalde voorziening. We onderzoeken deze omschrijving en verrijken ze met methodes die aansluiten bij een positieve focus op functioneren en leren.

Coördineren
Het structureren van werkprocessen, afstemmen op elkaar en een duidelijke planning opmaken, helpt om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Tijdens deze dag kijken we door de bril van het Pedagogisch Raamwerk (MeMoQ) en de bevindingen vanuit het CoRe-onderzoek over competente voorzieningen. We gaan in op hoe je van een complexe taak naar een concrete actie kan gaan.

Controleren

Tijdens deze dag hebben we aandacht voor het bewaken en bijsturen van interne werkprocessen. We staan stil bij het belang en het hoe van reflecteren in een organisatie. We gaan in op hoe informatie uit reflectieprocessen kan bijdragen tot een meer efficiënte werking. Daarbij gebruiken we onder andere het MeMoQ zelfevaluatie-instrument.

Innoveren
Tijdens deze dag ligt de focus op veranderen, alternatieven en vernieuwing. Hoe kan je als leidinggevende openstaan voor verandering en hoe betrek je jouw team daarbij? We bespreken mogelijkheden om impulsen te geven aan je team én daarbij ruimte te laten voor creativiteit en kritisch denken.

Netwerken

Kinderopvang organiseer je niet op een eiland. Een netwerk uitbouwen is daarom van groot belang. Het biedt je steun, maar ook extra ervaring en kennis die wijder verspreid wordt. Tijdens deze dag staan we stil bij het hoe en waarom van het uitbouwen van een netwerk.

Samenwerking stimuleren
Tijdens deze dag leggen we op een ervaringsgerichte manier de focus op samenwerking in team. Aan de hand van de succesfactoren van Vroemen maken de deelnemers een analyse van hun eigen praktijk en denken we samen na over manieren om samenwerking te stimuleren.

Strategisch handelen
Als we willen dat een organisatie afgestemd blijft op de steeds veranderende maatschappelijke realiteit is het nodig weloverwogen te handelen. Visie ontwikkelen, doelen bepalen en richting geven, draagt bij tot het uitstippelen van beleidslijnen van de organisatie op langere termijn. We oefenen samen hoe visieontwikkeling op gang kan gebracht worden en omgezet kan worden in concrete acties.

Resultaatgericht handelen

Vooropgestelde doelen behalen we graag op een kwaliteitsvolle en effectieve manier. Als we willen handelen in functie van beoogde resultaten dan is het noodzakelijk om processen op te zetten om samen stapsgewijs te evolueren. Tijdens deze dag nemen we één te bereiken doel als voorbeeld. We staan stil bij de verschillende stappen die kunnen gezet worden in een resultaatgericht en effectief proces.
Aanvragen

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Naam:
Voornaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie:
Locatie:
Doelpubliek:
Voorstel datum:
Toelichting: