Tijd voor wennen*

Wennen is een belangrijk element van kwalitatieve kinderopvang. Toch roept het ook vaak vragen op en staat het soms, zeker naar aanleiding van de Coronamaatregelen, onder druk. In deze vorming denken we samen na over het belang van wennen voor zowel het kind, de ouders als de kinderbegeleiders. We belichten de praktische aspecten van een wenprocedure en staan stil bij eventuele drempels voor de ouders en de kinderbegeleiders. We reflecteren over het eigen wenbeleid en maken indien nodig plannen om bij te sturen.


Online vorming via een live Zoomsessie waar VCOK-medewerker en deelnemers zich op een zelfde afgesproken moment voor engageren. De VCOK-medewerker geeft inhoudelijke input, een PowerPoint presentatie ondersteunt en maakt de inhoud zichtbaar voor de deelnemers. Tegelijk behouden we ook bij online-vormingen het interactieve karakter van onze VCOK-vormingen. Deelnemers kunnen vragen stellen en inbreng doen naar aanleiding van vragen, opdrachten en reflectie-oefeningen die de VCOK-medewerker aanbrengt.

 

Prijs op aanvraag.Deze cursus aanvragen?

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Organisatie:
Plaats:
Verantwoordelijke:
Periode:
Telefoon:
E-mail:
Doelpubliek:
Wanneer:
 

Begeleider

Domien De Schrijver
Linds De Maere