Werken met het zelfevaluatie-instrument op maat van jouw team*

Je maakt kennis met het zelfevaluatie-instrument uit het MeMoQ-project. We nemen het instrument onder de loep en verkennen één of meerdere dimensies in de diepte. We werken helemaal op maat van jouw leervraag en begeleiden het proces van reflecteren over de eigen praktijk en formuleren van sterktes, aandachtspunten en acties voor de toekomst. We geven extra inhoudelijke input of oefeningen waar nodig. Tijdens opvolgmomenten gaan we na wat al gerealiseerd is en hoe de dimensies nog meer verankerd kunnen worden.


Online vorming via een live Zoomsessie waar VCOK-medewerker en deelnemers zich op een zelfde afgesproken moment voor engageren. De VCOK-medewerker geeft inhoudelijke input, een PowerPoint presentatie ondersteunt en maakt de inhoud zichtbaar voor de deelnemers. Tegelijk behouden we ook bij online-vormingen het interactieve karakter van onze VCOK-vormingen. Deelnemers kunnen vragen stellen en inbreng doen naar aanleiding van vragen, opdrachten en reflectie-oefeningen die de VCOK-medewerker aanbrengt.

 

Prijs op aanvraag.Deze cursus aanvragen?

Vul hieronder uw gegevens in om deze aan te vragen.

Organisatie:
Plaats:
Verantwoordelijke:
Periode:
Telefoon:
E-mail:
Doelpubliek:
Wanneer:
 

Begeleider

Annelies Roelandt
Ann-Sophie Dhaenens
Domien De Schrijver
Linds De Maere