Over ons

 

VCOK is een vormingscentrum gespecialiseerd in opvoeding, kinderopvang en bemiddeling. We zijn erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid als gespecialiseerde vormingsinstelling voor sociaal cultureel volwassenenwerk.

We zijn een team van gespecialiseerde vormingswerkers, ondersteund door een gedreven administratief team. Voor onze programma's kunnen we rekenen op een uitgebreid netwerk van freelance medewerkers, elk specialist in hun thema.

Opvoeden is voor ons een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Moeders en vaders voeden hun kinderen niet alleen op, zij delen de opvoedingsverantwoordelijkheid met vele anderen zoals kinderopvang, de school, de buurt. Met ons vormingsaanbod willen we ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken ondersteunen.

 

 

"Ouders als Onderzoekers is geschreven door een collectief van moeder, vaders, procesbegeleiders, wetenschappers en anderen.  Het gaat over de onderzoektocht die zijn ondernamen naar wat het betekent om je kinderen te laten opgroeien in een sociale hoogbouwwijk, naar het vinden van gepaste hulp voor je kind, naar het vinden van toegankelijke informaties als je in armoede leeft, naar erkenning als thuiswerkende allochtone moeder/vrouw en een goede communicatie met leerkrachten van de school van je kind.
In dit boek wordt de praktijk van Ouders als Onderzoekers uitgelegd en kritisch becommentarieerd."